Kompletní služby pro projektovou dokumentaci.

Abyste se mohli naplno soustředit na to, co umíte nejlépe, zařídíme ostatní za Vás.

Příprava záměru pro projekt

Vámi předložený záměr prostudujeme, zajistíme podklady a stanovíme ideální postup.

Zpracování projektové dokumentace

Zpracujeme kompletní nebo dílčí projektovou dokumentaci s patřičnou detailností.

Vyřízení žádostí na úřadech

Vyřídíme žádosti na potřebných úřadech. Probereme realizaci stavebního záměru.

Našimi klienty jsou developeři, architekti i projektanti.

Kompletní projektová dokumentace

 
Stavební část

Vytvoříme stavební část projektu a zkoordinujeme veškeré části mezi sebou.

Statika

Posoudíme vhodnost návrhu z hlediska statiky a doporučíme vhodná opatření.

Požární řešení

Zpracujeme požární řešení a navrhneme případná opatření.

Voda a kanalizace

Zpracujeme řešení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace.

Vytápění a větrání

Navrhneme systém vytápění a větrání ve Vašem projektu.

Silnoproud

Navrhneme světelné a silové okruhy spolu s ochranou proti blesku.

Slaboproud

Vyprojektujeme kompletní řešení slaboproudých instalací dle požadavků.

Energetické hodnocení

Posoudíme energetickou náročnost objektu a zpracujeme PENB.

Průzkumy

Zajistíme veškeré potřebné průzkumy pro Váš projekt.

Rozpočet

Zpracujeme orientační propočty nebo finální rozpočty projektu. 

Zpracujeme pro Vás celý projekt nebo pouze jeho část.

 

Inženýrská činnost

Předprojektová příprava

Zjistíme situaci ohledně vedení sítí, územního a regulačního plánu, ochranných pásem a majetkových poměrů.

Vyjádření a stanoviska

Projednáme projekt u dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury.

Zastupování při řízeních

Zastoupíme klienta při průběhu územního a stavebního řízení. 

O průběhu prací vždy klienta informujeme a dáváme mu na výběr.

Vybrané reference naleznete zde

 

Hradčanská office centre - Budova B

Milady Horákové 116, 160 00, Praha 6

Přímo nad metrem A Hradčanská

© 2016 Atribut.eu

  • Black Facebook Icon