6_final_0,75x.jpg

Reference

Zateplení Bytového domu

Rok:

2016

Místo:

Praha, CZE

Investor:

SVJ Malkovského

Přibližné náklady:

5 mil. Kč

Rozsah:

Výkon technického dozoru stavebníka

Stav:

Realizováno

Popis:

Pro investora jsme vykonávali výkon technického dozoru, spočívající v kontrole prací po zhotoviteli stavby a kontrole postupu dle projektové dokumentace a schváleného rozpočtu.