6_final_0,75x.jpg

Reference

Výrobní hala

Rok:

2019

Místo:

Lovosice, CZE

Investor:

Somavedic

Přibližné náklady:

15 mil. Kč

Rozsah:

Studie, projekt pro stavební povolení, projekt pro realizaci, projednání

Stav:

V projednávání

Popis:

Projekt řeší rozšíření v současné době kapacitně nedostačujících prostor pro výrobu a zároveň respektuje okolní typ zástavby.