6_final_0,75x.jpg

Reference

Sportovní areál Bohnice

Rok:

2020

Místo:

Praha, CZE

Investor:

Artiga Architecture

Přibližné náklady:

-

Rozsah:

Technická dokumentace

Popis:

Jako přípravu pro další rozvoj areálu jsme zpracovali celkový paspúort technické koncepce areálu, co se týče současné a budoucí potřeby médií (elektro, voda, kanalizace,...) a požárního řešení. to vše v koordianci s architekty kteří připravují další rozvoj.

Stav:

Hotovo