top of page

Sportovní areál Bohnice

Rok:

2020

Místo:

Praha, CZE

Investor:

Artiga Architecture

Náklady:

-

Rozsah:

Technická dokumentace

Stav:

Hotovo

Popis:

Jako přípravu pro další rozvoj areálu jsme zpracovali celkový paspúort technické koncepce areálu, co se týče současné a budoucí potřeby médií (elektro, voda, kanalizace,...) a požárního řešení. to vše v koordianci s architekty kteří připravují další rozvoj.

bottom of page