6_final_0,75x.jpg

Reference

Rodinný dům

Rok:

2017

Místo:

Počernice, CZE

Investor:

soukromá osoba

Přibližné náklady:

5 mil. Kč

Rozsah:

Výkon technického dozoru stavebníka

Popis:

Pro investora jsme vykonávali výkon technického dozoru, spočívající v kontrole prací po zhotoviteli stavby a kontrole postupu dle projektové dokumentace a schváleného rozpočtu.

Stav: